Persbericht motie van wantrouwen wethouder SnijdersDe maat is vol voor Gemeentebelangen Smilde-BeiIen-Westerbork inzake het functioneren van de VVD wethouder Snijders (zie foto).

Gelet op de overduidelijk gebleken incompetentie en het falend beleid, voor zo ver van enig beleid sprake was, van deze wethouder Snijders, spreekt fractie van gemeente belangen Smilde-Beilen-Westerbork uit, dat geen enkel vertrouwen meer aanwezig is. Het is duidelijk dat het enige alternatief is, dat deze wethouder per direct de functie neerlegt er vertrekt.

In de afgelopen twee jaar is er niets, maar ook niets zinvols gebleken, dat ook maar enig initiatief of daadkracht, of ook maar de schijn daarvan vertoonde. Het overschrijden van een begroting van bijna driehonderd duizend euro (€300.000,-) bij de aanleg van een rotonde in Beilen, was de druppel, die de emmer deed overlopen. Niet alleen het bedrag, maar ook de communicatie er om heen richting de raad is ver order de maat.

Fractievoorzitter Charles de Haas is hier heel duidelijk over: "Een fout kan iedereen maken, maar hier is kristalhelder sprake van onvermogen, geen inzicht en duidelijk geen daadkrachtige wethouder. Als ik naar de aanpak van bijvoorbeeld het fietspad naar de Veenbrug in Smilde kijk, een project dat voor het aantreden van deze wethouder al in kannen en kruiken was, dan is het bedroevend om twee jaar later, na vele aanwijzingen, te constateren, dat er totaal niets is gebeurd en dat de PM post op de begroting ook nog verdwenen is. Allerhande betrokken instanties, zoals Drents Landschap, Historische vereniging, Provincie, lokale vrijwilligers, grondeigenaren etc. hebben zitten te wachten op het nietsdoen van deze verantwoordelijk wethouder. "Gemeentebelangen Smilde-BeiIen-Westerbork vindt verder, dat twee jaar lang de mogelijkheid is geweest om tot daden te komen, maar daar is geen gebruik van gemaakt, integendeel. Dan geldt nu voor ons: "Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald!"


Nadere informatie:
Charles de Haas 
0592 412779


Sociale media

Volg ons ook op Facebook en Twitter om zo nog beter op de hoogte te zijn van alle nieuwtjes!