Huiselijk geweld, kindermishandeling en uitbuiting

Huiselijk geweld, kindermishandeling en uitbuiting, zijn zaken die helaas veel meer voorkomen dan over het algemeen wordt gedacht. Het wordt de hoogste tijd, dat er nog meer aandacht aan wordt besteed en meer specialisten worden ingezet om deze buitengewoon misdadige praktijken aan te pakken. Internet - de zichtbare en onzichtbare kant, ook wel het dark web genoemd - en jeugdgangs moeten continu in observatie zijn en de daders moeten niet lichtzinnig worden gestraft.

Volwassenen, die misbruik maken van hun gezag als trainer of coach, ouders of voogden die het maatschappelijk vertrouwen beschamen moeten zodanig worden aangepakt, dat anderen de lust vergaat om die ontucht te plegen.


Het is dan ook uiterst verderfelijk om weg te kijken en de weg van de minste weerstand te bieden. De sociale controle is een belangrijke schakel in het signaleren van misstanden.

Dat het een hele stap is om melding te doen is heel begrijpelijk, maar niets doen lijdt uiteindelijk tot meer schade dan iets voor jezelf houden. Vooral de mishandeling en uitbuiting van kinderen is een zwaar delict.


Daarom roepen wij iedereen op, om de ogen en oren niet dicht te doen, maar je waarnemingen te melden. Het zijn niet alleen gebeurtenissen in de grote steden, maar het gebeurt overal, ook in onze gemeente. Laat de slachtoffers niet in de steek.


Charles de Haas
6 januari 2021

Sociale media

Volg ons ook op Facebook en Twitter om zo nog beter op de hoogte te zijn van alle nieuwtjes!