Driekoppig wethouderschap

En nu de dans weer om de "macht", de langste dag of de kortste nacht?

Nu het vertrek van de VVD wethoudster Snijders eindelijk een feit is, is er weer bij de coalitiepartijen de vraag: “hoe houden wij de macht?”

Achter gesloten deuren vinden de gedachten wisselingen plaats. Men spreekt vaak over transparantie en openheid, maar als het er werkelijk om gaat, dan wordt de verzegelde achterkamer ingedoken. De partijonderhandelaren van de coalitie, zoals Kramer (PvdA), Louissen (CDA), van Gelderen (VVD) en Kerssies (Gemeentebelangen).

De hamvraag is natuurlijk: “hoe gaan we verder?” Daar kunnen wij als niet-coalitiepartij natuurlijk geen direct antwoord op geven, als wij dat al zouden willen. Het is in onze optiek niet onwerkelijk, om eerst eens te kijken wat er in de afgelopen twee jaar is gebeurd. Niet al te veel. Logisch, als er een remmende factor is en dossier op dossier onafgewerkt blijft liggen. De kritiek die zich opstapelt en steeds luider wordt. De problematiek van een werksfeer, die nog steeds niet beter wordt en het BMC rapport nog steeds niet is uitgewerkt. Vier wethouders hebben overduidelijk niet tot het gewenste resultaat geleid.

Conclusie: niet verkeerd om met drie wethouders verder te gaan, want dat kon in de vorige periode ook.

Er kan nu wel wat vlotter gewerkt worden, want de remmende factor is weg. Dan kijken we ook nog even naar de kosten, want de ex-VVD wethouder heeft nog recht op wachtgeld, dus een nieuwe zorgt voor dubbele kosten. Zonde van het belastinggeld van de burger. Er zijn veel dossiers blijven liggen en daar kan nu aan verder gewerkt worden. In de voorlopige planning moet al een portefeuille verdeling hebben plaatsgevonden. 

De PvdA heeft altijd de macht gehad en het CDA stelt zich graag in die schaduw op, om zodoende mee te kunnen doen aan hun eigen “machtsgedachte”.  Zo lang ze maar in het volgzame gelid blijven van de PvdA , lukt dat. Zij willen dat natuurlijk graag voortzetten. De VVD slikt alles, als ze maar ogenschijnlijk belangrijk blijven en in het college mogen blijven zitten. Dat ze twee jaar lang een storende bijrol hebben gespeeld, na een valse start, wordt kennelijk vergeten. Zou de kiezer dit ongelofelijke gestuntel daadwerkelijk vergeten en accepteren? Op dit moment zal dat de VVD niets kunnen schelen. Als ze de schijnfacade maar in stand kunnen houden.
Of Gemeentebelangen de vierde wethouder wil accepteren is de vraag. De onafhankelijke positie maakt, dat de kiezer met argusogen volgt waar de accenten komen. Zouden de dubbele kosten en de wanprestatie van de VVD door de onafhankelijke kiezer worden geaccepteerd als Kerssies instemt met een nieuwe VVD wethouder voor de laatste periode voor de verkiezingen?

Eén fractielid van de VVD heeft gezegd te overwegen om uit de VVD te stappen en de zetel mee te nemen. Maar dat hangt nog. Als Gemeentebelangen uit de coalitie stapt, dan is er een krappe meerderheid van 12 tegen 11. Zou Kramer dan voorstellen om GL weer als appendix met geheime “sideletter” in te schakelen? Geruchten gaan, dat hier reeds tussen Kramer en Weima over is gesproken. Dan zijn we weer bij 13 tegen 10. Niet onbekend.

Maar is dit in het belang van de bestuurbaarheid van Midden-Denthe?
Met de leiding van deze uiterst zwakke burgemeester zijn daar grote vraagtekens bij te plaatsen. Als er verstandig wordt gedacht, met het belang van de burgers in Midden-Drenthe voor ogen, dan kiest men in de achterkamer, op heel korte termijn  voor een driekoppig wethouderschap van de zittende mensen. Vernieuwing van de vergader structuur geeft een goed perspectief om tot de verkiezingen over twee jaar, verstandig beleid te voeren. Een ambtenarenbestand van 250 fte, dat niet alleen voor het college actief is, maar voor de 23 raadsleden werkt. Zo kunnen we met elkaar zorgen voor een helder debat waar nodig en het resultaat van belang is, zonder dat de oude “machtscultuur van de PvdA" de enige troef is die geldt. De “machtsmensen” vergeten, dat elke fractie handelt in het belang van de burger en het eerlijke debat moet zorgen voor meerderheden.

Kortom, zou het gezonde verstand zegevieren, met het belang van de burger voorop? Het gedempte geluid in de achterkamer is nog niet hoorbaar en hoe lang blijven de ramen en duren gesloten?


Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork
Charles de Haas
21 juni 2020

Sociale media

Volg ons ook op Facebook en Twitter om zo nog beter op de hoogte te zijn van alle nieuwtjes!