De vierde wethouder is een feit!

De vierde wethouder is een feit! 


Zoals wij al bekend maakten, in de vorige raadsvergadering (van 17 september), was het vertrouwen in dit college al tot het nulpunt gedaald en daarom hebben wij het restje vertrouwen opgezegd. In het volledige college en dat geldt ook voor nummer 4 met financiële stip. (De totale salariskosten (inclusief onkostenvergoeding) van een wethouder op jaarbasis zijn voor 2020 € 97.194,43 (€ 8.099,54 / maand) Het wachtgeld voor de vertrokken VVD wethouder Snijders is bruto € 6.347,03 per maand, dit is inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. 

Twee van onze fractieleden moesten verstek laten gaan bij deze vergadering (griepverschijnselen en hoesten). Hopelijk is het geen Corona, maar ik word zondagmorgen getest en dan zien we wel. 

Gineke heeft de stelling alleen verdedigd en dat is haar wel toevertrouwd. 


In de vergadering van 24 september was de stemming over de aanstelling van de vierde wethouder ten behoeve van de VVD. 

Onze analyse luidt als volgt. Er waren 16 stemmen voor. 

VVD 4, CDA 4, PvdA 4, GL 1, Gemeentebelangen MD 3. 

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork stemde met 1 tegen (2 leden ziek, waren anders 3 geweest).

En de blanco stemmen kwamen van CU 2, D66 2. 


Dat GL voorstemde was logisch. De PvdA had weken tevoren Weima al gevraagd of hij, net als de vorige periode de coalitie wilde “verbreden”. Toen met een geheime “sideletter” waarvan niemand de inhoud mocht weten. Leve “de macht” en leve de transparantie. 


Het was lang een vraagteken wat Kerssies zou gaan doen. Twijfels te over. Maar het dreigement van “de coalitie” deed hen bezwijken. Om hun “wethouder Derks” te handhaven moesten zij voor de dure nieuwe wethouder van de VVD stemmen. Wat macht niet doet! Jezelf verloochenen onder druk van de PvdA . Dit was jarenlang ondenkbaar en nu toch een feit. 


En kijk, dat is nu het verschil tussen Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork en de partij van Kerssies. Daarom zullen die twee partijen ook nooit en te nimmer samen gaan. Je zelf verloochenen is bij ons ondenkbaar. Daarvoor zijn we veel te recht door zee en dit dragen we altijd uit.

Dat deze twee partijen nooit zijn samengegaan, is ten voordele geweest van de andere partijen. Men vreesde dusdanig, dat men besloot om GB MiddenDrenthe om te kopen met een wethouder, die als weggelopen D66 tiger de kans schoon zag om zichzelf te promoten. Welnu het resultaat is er. De “coalitie” heeft de gelederen gesloten en heeft “de meerderheid” behouden. 


Wij gaan als Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork gewoon door met onze rol als belangenbehartiger van onze inwoners en het moge duidelijk zijn, dat wij ons nooit zullen lenen voor de zogenaamde politieke spelletjes, die ervoor zorgen dat de politiek in zijn algemeenheid een buitengewoon slechte naam krijgt. 


Charles de Haas 


Sociale media

Volg ons ook op Facebook en Twitter om zo nog beter op de hoogte te zijn van alle nieuwtjes!