Corona, jubileum, pers en een goede blog

Allemaal moeten we wennen aan de nieuwe en andere leefomstandigheden door het vreselijke Corona virus. Allereerst gaan onze gedachten naar alle slachtoffers die er zijn gevallen. Een Iijdensweg, die in veel gevallen overlijden tot gevolg had en dan de mensen
die een lang herstel moeten doormaken na de ziekte. Toch gaat het leven door en is de economische misère voor velen nog lang niet voorbij.
Wij hebben geprobeerd als politieke partij, om zo veel mogelijk hulp te bieden en waar mogelijk en een Iuisterend oor te zijn voor de mensen waar we contact mee hadden en hebben.

Het is inmiddels 50 jaar geleden, dat onze partij is opgericht en sindsdien zijn we onafgebroken in de gemeenteraad vertegenwoordigd geweest. Ik ben dankbaar, dat ik al meer dan 34 jaar als fractievoorzitter kon en kan functioneren met veel genoegen en zeker nu in de huidige fractie met Gineke, Niels en Arjen. De laatste tijd ook met medewerking van Denzio Kruize als technische steun.
Begin mei hebben heel veel hartverwarmende reacties mogen ontvangen. Daarvoor onze hartelijke dank. Het is velen bekend, dat
een onafhankelijke partij veel meer inzet moet leveren om zich te handhaven, dan de landelijke partijen. Wij doen dat echter vol
overgave en inzet en zullen dat blijven doen.
We zijn nu half weg deze zittingsperiode en er moet nog heel wat gebeuren. Bestuurlijk hebben wij vanaf de collegevorming gepleit voor een andere wijze van aanpak. Er is in de raad een motie aangenomen, die in elk geval de discussie over dit onderwerp op zal starten.

Wij hebben op reeds vaker op vele fronten kenbaar gemaakt, dat de onderzoek journalistiek één van de grootste peilers is van onze democratie. Onafhankelijke pers is buitengewoon belangrijk. Parlement, Staten en Raden controleren het bestuur, maar de pers
controleert het gehele instituut en dat is doorslaggevend. Niet alleen in ons land, maar overal ter wereld. Deze pers hebben wij hoog in 't vaandel.
Ook in Drenthe hebben wij vele persmensen, die uitstekend werk verrichten. Die erkentelijkheid wil ik graag uitspreken.
Journalisten en media mensen, die geen blad voor de mond nemen en ongezouten hun eigen mening geven horen in onze samenleving thuis.

Dan kom ik bij een gisteren (15 mei) verschenen tekst van Henk ten Oever.
Respect voor de stijl, de humor en de (eigen) waarheden van de steller. Hij laat aan de lezer over om er iets van te vinden. Compliment voor de onderbouw en de documentatie. Het is net als bij een goede cabaretier, als je niet genoemd wordt hoor je er niet bij. (Denk nog maar eens aan de vroegere Winn Kan met zijn Oudejaars conférances.)
Het overzicht er de analyse klopt en de waarheid wordt genoemd.
Henk, vanaf deze plaats de oproep om door te gaan met deze kritische noten, want je hebt aan lezers absoluut geen gebrek, omdat je veel spijkers op de kop slaat.

De gevolgen van Corona zijn heel groot en verontrusten velen. Ik hoop van ganser harte, dat er snel een vaccin wordt gevonden.
Maar tot zo lang zullen we uiterst voorzichtig moeten even en hulp bieden aan mensen die dat nodig hebben.


Charles de Haas, 16 mei 2020

Sociale media

Volg ons ook op Facebook en Twitter om zo nog beter op de hoogte te zijn van alle nieuwtjes!